Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017

Informacje

 

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

DRODZY UCZNIOWIE, DRODZY RODZICE !!!

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały", która znajduje się w budynku szkoły (Kilińskiego 42), tuż przy sekretariacie.

Jeśli zauważyłeś, że komuś dzieje się krzywda, coś Cię niepokoi, byłeś świadkiem agresji, możesz to opisać i wrzucić do anonimowej skrzynki na sygnały.

ZASADY KORZYSTANIA ZANONIMOWEJSKRZYNKI NA SYGNAŁY:

Pamiętaj, że:

1.     Możesz pisać w każdej sprawie - jesteś dla nas Ważny!

2.     Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.

3.     Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją.

4.     Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy, podaj tyle danych , ile możesz, takich jak: imię, klasę i dane osób, których list dotyczy.

 

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:


https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/

https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/


Sprawozdania finansowe za 2018r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie opublikowane są w BIP Gminy Szczuczyn: bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl


 

Europejski Tydzień Szczepień Ochronnych - Informacja dla rodziców

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – www.psse-grajewo.bip.gov.pl/aktualnosci/

 


 

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców.pdf

 


 

Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Szczuczyna z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym

Strona 1       Strona 2

   Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego do pobrania w sekretariacie SP w Szczuczynie ul. Kilińskiego 42

 


Od 2 stycznia 2019r. zmiana planu lekcji.

Nowy plan: klasy 0 - IIIklasy IV - VIII


List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf) 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
    ul. Kilińskiego 42
    19-230 Szczuczyn
  • (86) 272 5032

Galeria zdjęć