Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017

Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej

https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html

zamieszcza wiele cennych informacji dla rodziców, dzieci i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów. Do pobrania jest „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.

Na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl MEN przygotowało bazę wypoczynku.

Zachęcamy do odwiedzenia w/w stron internetowych.


Tygodniowy rozkład zajęć klasy 0 - III

Tygodniowy rozkład zajęć klasy IV - VII


Od września 2018 r. uczniowie naszej szkoły przystąpią do innowacyjnego projektu nauki słówek z języka angielskiego i niemieckiego „Insatling”. Od marca 2018r. uczniowie klas siódmych są powoli wdrażani w naukę i obsługę swojego profilu na stronie instaling.pl.


Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Szczuczyna z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym

 


 

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

 


 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/ oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
    ul. Kilińskiego 42
    19-230 Szczuczyn
  • (86) 272 5032

Galeria zdjęć