Partnerzy

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017

Informacje

 

   Po weryfikacji złożonych wniosków do Przedszkola Samorządowego w Szczuczynie na r. szk. 2020/2021 przez Komisję Rekrutacyjną - Dyrektor Z Sz- P w Szczuczynie informuje, iż wszystkie wnioski do placówki złożone w terminie do 13 marca 2020 dzieci urodzonych w latach 2017, 2016, 2015  zostały rozpatrzone pozytywnie. Pozostałe wnioski ( w tym dot. dzieci ur. w 2018r.- dwulatki) zostały wpisane na listę rezerwową i pod warunkiem pojawienia się wolnych miejsc zostaną przyjęte po osiągnięciu 3 roku życia - wg kolejności zgłoszeń. 

 


 

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych

 


 

Rusza Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Szczuczynie oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Burmistrza Szczuczyna strona 1  strona 2 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SZCZUCZYNIE oraz DEKLARACJE RODZICA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO dostępne będą od 04 lutego 2020r. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie przy ul. Jana Kilińskiego 42.

 


 

   Dnia 17 stycznia o godzinie 16:00 zapraszamy chętnych rodziców na szkolenie nt. „Motywowanie dziecka do nauki i aktywności szkolnej”, które odbędzie się w budynku nr 1 Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42. Szkolenie będzie prowadziła p. Lidia Kłoczko (CEN Suwałki).

Po szkoleniu zapraszamy na spotkanie z wychowawcami:

17:00 klasy I-III (w budynku SP , ul. Kilińskiego 42),

18:00 klasy IV – VIII (w budynku SP, pl. 1000-lecia 14)

 


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie informuje, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) przygotowało aplikację „Asystent Zdrowia”. Pismo dot. aplikacji "Asystent Zdrowia"


 

Ogłoszenie nr 510220468 o udzieleniu zamówienia

 


 

Zapytanie o cenę:

"Sukcesywna dostawa węgla EKOGROSEK w ilości ok. 100 ton do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Szczuczynie przy placu Tysiąclecia 14 na sezon grzewczy 2019/2020"

 Zapytanie ofertowe -strona 1

 Zapytanie ofertowe - strona 2

Klauzula informacyjna

formularz ofertowy cenowy


800 080 222 - całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Pismo MEN

Plakat


 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA Siwz przetarg na artykuły spożywcze

Załącznik nr 1 do SIWZ (docx, pdf)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (docxpdf )

 


ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

DRODZY UCZNIOWIE, DRODZY RODZICE !!!

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały", która znajduje się w budynku szkoły (Kilińskiego 42), tuż przy sekretariacie.

Jeśli zauważyłeś, że komuś dzieje się krzywda, coś Cię niepokoi, byłeś świadkiem agresji, możesz to opisać i wrzucić do anonimowej skrzynki na sygnały.

ZASADY KORZYSTANIA ZANONIMOWEJSKRZYNKI NA SYGNAŁY:

Pamiętaj, że:

1.     Możesz pisać w każdej sprawie - jesteś dla nas Ważny!

2.     Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.

3.     Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją.

4.     Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy, podaj tyle danych , ile możesz, takich jak: imię, klasę i dane osób, których list dotyczy.

 

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:


https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/

https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl


Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
    ul. Kilińskiego 42
    19-230 Szczuczyn
  • (86) 272 5032 - budynek przy ul. Kilińskiego 42
    (86) 272 5088 - budynek przy Pl. 1000-lecia 14

Galeria zdjęć