Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017

Informacje

 

Ogłoszenie nr 510220468 o udzieleniu zamówienia


 

Zapytanie o cenę:

"Sukcesywna dostawa węgla EKOGROSEK w ilości ok. 100 ton do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Szczuczynie przy placu Tysiąclecia 14 na sezon grzewczy 2019/2020"

 Zapytanie ofertowe -strona 1

 Zapytanie ofertowe - strona 2

Klauzula informacyjna

formularz ofertowy cenowy


800 080 222 - całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Pismo MEN

Plakat


 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA Siwz przetarg na artykuły spożywcze

Załącznik nr 1 do SIWZ (docx, pdf)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (docxpdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (docxpdf )

 


ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

DRODZY UCZNIOWIE, DRODZY RODZICE !!!

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały", która znajduje się w budynku szkoły (Kilińskiego 42), tuż przy sekretariacie.

Jeśli zauważyłeś, że komuś dzieje się krzywda, coś Cię niepokoi, byłeś świadkiem agresji, możesz to opisać i wrzucić do anonimowej skrzynki na sygnały.

ZASADY KORZYSTANIA ZANONIMOWEJSKRZYNKI NA SYGNAŁY:

Pamiętaj, że:

1.     Możesz pisać w każdej sprawie - jesteś dla nas Ważny!

2.     Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.

3.     Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją.

4.     Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy, podaj tyle danych , ile możesz, takich jak: imię, klasę i dane osób, których list dotyczy.

 

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:


https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/

https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl


Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
    ul. Kilińskiego 42
    19-230 Szczuczyn
  • (86) 272 5032

Galeria zdjęć